ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τεχνολογία Γυμνασίου

Τεχνολογία γυμνασίου

Επιδίωξη της ιστοσελίδας είναι να υπάρχει ένας επιπλέον άμεσος τρόπος επικοινωνίας των μαθητών και των μαθητριών με πληροφοριακό υλικό για το μάθημα τεχνολογία γυμνασίου. Επίσης, στόχος είναι να προβληθούν οι κόποι τους και οι δραστηριότητες των μαθητών. Τέλος, φιλοδοξεί να ανοίξει και ένα δίαυλο επικοινωνίας με τα σχολεία και όχι μόνο που θα ήθελαν καταθέσουν και να προτείνουν βελτιώσεις.

Πληροφορίες

Είναι αλήθεια βέβαια, ότι έχει παρατηρηθεί στασιμότητα και αδράνεια σε κάθε μορφή επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα , γίνονται μόνο αποσπασματικά και μεμονωμένα σεμινάρια – κυρίως με πρωτοβουλία κάποιων συμβούλων – Γενικά οι εκπαιδευτικοί απουσιάζουν(;) από τις όποιες εξελίξεις. Βέβαια τα τελευταία χρόνια ( Από το διδακτικό έτος 2012-2013 συνεχώς ) η ΠΕΚΑΤΕ δραστηριοποιείται έντονα στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ,οργανώνοντας σε πολλές πόλεις σεμινάρια και βιωματικές δράσεις. Η πάσης φύσεως παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση ,από οποιονδήποτε επίσημο ή ανεπίσημο φορέα εξέλειπε εδώ και πολλά χρόνια. Για αυτό και ο κίνδυνος να υπάρχει η αίσθηση απαξίωσης του μαθήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι από τις επιμορφώσεις στίς νέες τεχνολογίες οι ειδικότητές μας εξαιρούνται προς το παρόν , αν και το μάθημα μας χρειάζεται οπωσδήποτε να υποστηρίζεται από το διαδίκτυο .

3D Puzzles

3D Puzzles

Κενό Καλάθι